Probus Nederland

 

 

Algemene doelstelling

Probus Nederland wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.

 

Ontstaan

De eerste Probusclub is in 1965 in Engeland opgericht, toen enkele Rotarians constateerden dat gepensioneerde forenzen dreigden te vereenzamen. Probus is overigens een acroniem van Professional and Business.

Tijdens een ontmoeting in 1976 tussen een Delftse en Engelse Rotaryclub, sprak de Engelse manier om sociaal actief te blijven door deelname aan een lunchclub, ook de Delftenaren aan en 3 november 1977 is de eerste Nederlandse Probusclub een feit. De uitgangspunten liggen dan al vast: de leden zijn 55 jaar of ouder, (nagenoeg) postactief en een lezing en lunch zijn vaste programmaonderdelen. Een jaar na oprichting verschijnt de eerste gemengde club en een paar jaar later de eerste damesclub (Provas).

Het initiatief slaat aan: inmiddels zijn er verspreid over het land zo’n 440 clubs (waarvan 91 gemengde en 18 vrouwenclubs) met bijna 12.000 leden. De leden van een Probusclub komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag, een vast tijdstip en vaste locatie bij elkaar. Een gastspreker of lid houdt een inleiding en er is tijd voor ontmoeting. Daarnaast zijn er incidenteel andere activiteiten, bijvoorbeeld excursies.

Probus heeft besloten de autonome clubs niet onder te brengen in een federatief verband. Wel moeten alle clubs ter wille van de homogeniteit de standaarddoelstelling onderschrijven en vastleggen in hun huishoudelijk reglement.

Voor de landelijke coördinatie is een website opgericht: Probus Nederland